A.Weizenbergi 14 Tallinn 10150, Eesti

+372 5117366 linedis@linedis.ee

Tallinna autokoolid

Juhiloa saamine ja autoga sõitma õppimine on tänapäeval lihtne. Võimalikult palju praktikat kogenud sõiduõpetaja ja Teist võib peagi saada täisväärtuslik liikleja.

Hüvasti täiskiilutud linnaliinibussid ega marsruuditaksod! Saate juhiloa ja istute ise rooli.

Kvalifitseeritud autojuhte koolitatakse Tallinna autokoolides. Iga autokooli õppur läbib teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse.

Kursusel omandatakse liikluseeskirjad.

Tutvustatakse auto struktuuri, töökorras hoidmist ja sagedaste rikete põhjusi. Õppurid saavad teadmisi esmaabi osutamise kohta õnnetuse korral.

Loengumaterjali kinnistavad vastavad videod ja mulaazid.

Praktilise osa moodustab sõiduõpetus. Tallinna autokoolides kasutatakse ainult uusi autosid. Õppur valib automaatse ja manuaalse käigukastiga auto vahel.

Esimesed sõidutunnid toimuvad kinnisel autodroomil.

Tallinna autokoolide instruktor aitab toime tulla hirmu ja ebakindlusega. Põhiõpe läbitakse vahetult linnatänavatel. Selleks on kavandatud spetsiaalsed sõidumarsruudid.

Niimoodi õppur kinnistab oma oskusi ja omandab sõidukogemuse. Kursuse läbimise järel autokoolis tuleb teha lõpueksamid.

Autot suurepäraselt juhtima õppida on lihtne: võtke ühendust meie autokooliga!