A.Weizenbergi 14 Tallinn 10150, Eesti

+372 5117366 linedis@linedis.ee

TEENUSED JA HINNAD

TEENUSED JA HINNAD

B-kategooria juhikursused

B-kategooria autojuhikursused on kohustuslikud neile, kes kavatsevad omandada juhiloa. Minimaalne treeningute maht -28 teooriatundi, teooria siseeksam 200 eurot. -27 sõidupraktikat, 28 sisemist. Riikliku õppekava kohaselt siseeksamid edukalt sooritanud ja kohustuslikud eksamid sooritanud üliõpilane: -1 tund (29) – “pimeda sõidu” kursus 55 (oktoober-märts) 65 (märts-oktoober) eurot -1 tund (30)-kursus “libe tee” manuaalkäigukast alates 11.01.2023 120 eurot, automaatkäigukast 130 eurot (koolituse maksumus sõltub õpetajast) kokku 30 praktikatundi. -esmaabi kursus 50 eurot (koolituse maksumus sõltub õpetajast)

Autokool väljastab “Autokooli lõputunnistuse”, mis on vajalik Maanteeameti eksamile registreerumiseks.

Osamaksetega tasumise võimalus:

  • esmamakse 200 eurot autokooli sisseastumisel.
  • sõit 27 õppetundi 607,50 eurot, otse juhendajale (tasumise võimalus kahes osas 307,50+300, kolmes osas 202,50+202,50++202,50, neljas osas 152+152+152+152 eurot), sõidueksam 40 eurot.

KURSUS “PIME JUHTIMINE” (SÕIDUKI JUHTIMINE PIMEDAL AJAL) 55 eurot (hind sõltub õpetajast) “Pimeda sõidu” kursus sisaldub koolituse algfaasis ja on kõigile õpilastele kohustuslik (1 teooriatund ja 1 praktiline tund). Tunde korraldab autokool. looduslikud tingimused 55 eurot (oktoober-märts), 65 eurot simulaator (märts-oktoober)

RISKI VÄHENDAMISE KURSUS LIBEDAL PINDAL 120 eurot manuaal ja 130 eurot automaatkäigukast Tallinn (hind sõltub õpetajast) Treeningu esimese etapi harjutused, et vähendada riski libedal pinnal, sisalduvad treeningu algfaasis. Tunnid toimuvad spetsiaalselt varustatud objektil Tallinnas ja neid korraldab autokool (kohustuslik alates 01.01.2012).

Teine aste – «talvine tee»

See kursus on vajalik neile, kellel on juba esmane juhiluba ja kes kavatsevad selle kahe aasta pärast alalise juhiloa vastu vahetada.

Koolituse maht: 3 teooriatundi, 1 säästliku sõidu tund linnas ja 1 tund (riskide vältimise harjutused libedal teel, töötuba) spetsiaalsel võistlusrajal sõitmist.

Tunnid algavad igal ajal aastas. Kohustuslik kursus esmaste juhilubade omanikele.

Sõidukijuhtimise lisatunnid

Neile, kes ei jõudnud omandada vajalikke sõiduoskusi minimaalse tunniarvu jooksul, mis on kooskõlastatud Riikliku õppeprogrammiga.

Samuti pakume teenust neile, kellel juba on juhiload, kuid kes vajavad mingil põhjusel sõiduki juhtimise teadmiste värskendamist.

Pakume Teile võimaluse valida endale sobiv auto, sõiduõpetaja ja tundide läbiviimise aeg.

Arstlik komisjon

Tervisetõend tuleb esitada autokooli sisseastumisel (tõend ei tohi olla vanem kui 3 kuud).

Esmaabi kursus

ESMAABI KURSUS 50 eurot (hind sõltub õpetajast) Maanteeameti juhiloaeksami sooritamiseks vajalik kursus.

Vajalikud õppematerjalid

KOOLITUSEKS VAJALIK MATERJAL elektrooniline taotlus Katsed ja liiklusseadus, tehnilised nõuded. sõiduki seisukord (Liikluslab.ee) Teise Autokooli tunnistus – 100 eurot. Välja antud õpilasele, kes plaanib jätkata õpinguid teises autokoolis.