A.Weizenbergi 14 Tallinn 10150, Eesti

+372 5117366 linedis@linedis.ee

Teooriakursused Tallinna autokoolis

Juhiloa saamine on jõukohane kõigile. Selleks peate vaid registreerima Tallinna autokooli teooriakursusele.

Õpperühmad jagunevad päevasteks ja õhtusteks. See võimaldab ühitada oskuste omandamist ja põhitööd. Kui tekib vajadus ja mõni õppetund jääb vahele, saab loengumaterjali laadida andmekandjale ja seda kodus järele õppida.

Meie õpetajad on oma õppurite suhtes vastutulelikud. Kuna neil on suur töökogemus, oskavad nad vastata kõikidele küsimustele ja pakkuda lahendusi keerulistes olukordades. Teoreetiline ettevalmistus toimub spetsiaalselt varustatud õpperuumides.

Õpperuumid on varustatud vajalike seadmete ja materjalidega. Olemas on mannekeenid, mulaazid ja muud näitevahendid. Teile õpetatakse mitte ainult põhilisi liikluseeskirju, vaid ka esmaabi osutamist sõidu ajal.

Sõiduoskuste omandamiseks hakatakse hiljem teooriat praktikas rakendama.

Tallinna autokooli teooriakursustele on lihtne pääseda. Asume kesklinnas. Pärast teoreetilise osa omandamist saate alustada praktilise tegevusega.

Kui Te otsite Tallinna autokoolides toimuvaid kvaliteetseid teooriakursusi, võtke meiega ühendust!

Lisaks põhiteadmistele õpite liiklema ebatavalistes olukordades.

Pärast teooriakursust läbivad kõik meie õppurid edukalt ka lõpueksami.